Saturday, 2 October 2010

Psalm 79EEn Psalm Asaphs: O Godt, Heydenen zijn gekomen in uwe erffenisse: sy hebben 3den Tempel uwer heylicheyt verontreynicht; sy hebben Ierusalem tot steenhoopen gestelt.

Als Christelijke partijen de Mammon gaan dienen dan past slechts het woord van de Psalmdichter.

Meer...


Psalm 79, King James Version

No comments: